Систематизації справ з особового складу та справ постійного терміну зберігання

Призначення систематизації справи-відділення сукупності документів, що відносяться до одного питання або окремого виду діяльності, відповідно до номенклатури справ і розміщення в окрему обкладинку. Правильний розподіл документів у справи дозволяє не тільки швидко знаходити потрібні для роботи документи, а й забезпечує збереження найбільш важливих з них.

Послуга включає в себе наступні складові процесу:

- проведення експертизи практичної і наукової цінності документів, що входять в справи (впорядкування документів з метою їх відбору для подальшого зберігання)

- відбір копій документів

- формування справ з документів

- систематизація аркушів у справах по датах, типу і (або) алфавітом

- складання заголовків справ

- нумерація аркушів у справах

- вклеювання титульних і засвідчувальних написів