Передача документів в трудові архіви при ліквідації підприємства

При ліквідації підприємства документи з особового складу, а також архівні документи, терміни тимчасового зберігання яких не закінчилися, в упорядкованому стані за описами, затвердженими експертно-перевірочною комісією відповідної архівної установи, передаються на зберігання в трудові архіви. Таким чином, для збереження і цілісності документів з особового складу, ліквідовані підприємства повинні передавати їх на зберігання в трудовий архів. Це забезпечить в майбутньому швидке вирішення питань про підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати та інших відомостей, необхідних для нарахування пенсій з метою соціального захисту громадян.